top of page
Our Space. Your Needs.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการห้องประชุมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

ด้วยขนาดความจุของห้องที่สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 4 ถึง 180 ท่าน ที่นั่งและห้องหลากหลายรูปแบบ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเสียง และบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ บริการจัดเลี้ยง

นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของเรายังอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย

bottom of page